הצעה לסדר של עו"ד אופיר לסרי | מתן כבוד אחרון וסיוע לניצולי שואה עריריים

מבקש להעלות הצעה לסדר היום במועצת העיר הקרובה: מתן כבוד אחרון וסיוע לניצולי שואה עריריים בני העיר בדרכם האחרונה, בין היתר, נציגות בכירה מטעם מועצת העיר שתצעד אחר מיטתם במסע הלוויה, הדפסת מודעות אבל והפצתם, סיוע בסידורי הלוויה, הקבורה וימי השבעה.

נימוקי ההצעה:

1. באשדוד מאות ניצולי שואה עריריים אשר חיים בגפם ללא בני משפחה וללא שארי בשר שיוכלו לדאוג להענקת כבוד אחרון לניצולים אלה, לרבות סידורי הקבורה והלוויה, וארגון ימי השבעה על כל הכרוך והמשתמע מכך. 

2. לכולנו מזדמן לא פעם לקרוא או לשמוע דרך אמצעי התקשורת על קריאה ברשתות החברתיות להגיע ללוויה של ניצול\ת שואה שלא הותירו אחריהם בני משפחה, קריאה הנובעת מתוך חשש שלא יהיה מניין בהלוויה, קריאות שלרוב מאות נענים להם.

3. כנבחרי ציבור המחויבים להעניק חיים בכבוד לציבור ניצולי השואה המתגורר בעיר, עלינו, ביו היתר, להעמיק בסיפור חייהם הטראגי כדי שהוא לא ישכח מאיתנו לעולם, ולשלוח מסר לדורות הבאים ולילדי העיר, לפיו, חינוך באמצעות מעשים הוא השיעור הטוב ביותר.

מכלל האמור מבוקש להעלות את הנושא לדיון ולקבל את ההחלטה הבאה:

א. עיריית אשדוד תאתר את ניצולי השואה העריריים המתגוררים בעיר מתוך מאגר הנתונים אשר קיים ברשותה, ומתוך מאגרי מידע של גופים וולנטרים נוספים בעיר, ותנהל מאגר מידע שיכלול מידע כללי, מקום מגורים, וכיוצ"ב. מועד ביצוע: מיידי\ אחריות לביצוע ועדכון המאגר: מחלקת רווחה.

ב. ימונה אדם אחראי מתוך העירייה שתפקידו יהיה לתאם מול המועצה הדתית, שבקרות, חלילה, אירוע של נפטר\ת ניצול\ת שואה, ידאג לתיאום סידורי קבורה ולוויה מלאים ולהשלמת סכומים נוספים שידרשו מתקציב יעודי שיועמד על ידי העירייה למטרה זו, על פי אמות מידה שיקבעו למימון סידורי קבורה/הסעה/מצבה/הדפסה מודעות אבל, ארגון ימי השבעה, הקמת אוהל מנחמים, ציוד נדרש וכיו"צב. מועד ביצוע: מיידי.

ג. יקבע כי בהלוויה של ניצול שואה ערירי ישתתף גורם רשמי מטעם הרשות המקומית ויחלוק בשם הרשות כבוד אחרון לנפטר\ת. שיבוץ נבחרי הציבור, לרבות, ראש העיר, ממלאי מקומו, סגניו, משניו, וחברי מועצת העיר יהיה לפי סדר רץ. מועד ביצוע: מיידי.

ד. העירייה תפרסם מודעות אבל ב-2 עיתונים מקומיים עם סיפור רקע על הנפטר\ת באמצעות מחלקת היח"צ של הרשות. מועד ביצוע: מיידי.

עזרו לנו ושתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן